wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

 • Zakład Ogólno-Budowlany
  „MAXBUD” s.j.
  Krzysztof Szychowski i s-ka
  84-240 Reda ul. Wejherowska 45A
  NIP 586-001-77-06 REGON 002855237
  tel. 58 678-47-93 tel/fax 58  678-56-89
  biuro@maxbud.biz
  NIP: 586-001-77-06
 • E-mail:robert.szychowski@maxbud.biz
 • Telefon600090936
  58 678 47 93
 • Fax58 678 56-89
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek-- piątek 7.00-16.00

RegulaminRegulamin i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Zmiany RODO

W odpowiedzi na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych
osobowych,które wchodzą w życie od dnia 25 maja br. nowych przepisy o
ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, MAXBUD S. J. jako administrator Państwa danych
osobowych przekazanych nam przy wyrażaniu zgody na otrzymanie
newslettera lub przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym lub rejestracji Konta Zamawiającego
http://sklep.maxbud.biz/ lub też podając dane do wystawienia dokumentu
księgowego. Przedawniamy poniżej prawa i zasady wynikające z dyrektywy RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych jest spółka MAXBUD S.J. ul. WEJHEROWSKA 45 A, 84-240 Reda . W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres:biuro@maxbud.biz.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Podając dane użytkownika w Serwisie, co jest niezbędne do realizacji i dostarczeniu zamówienia, usługi w Serwisie:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy rejestracji do Serwisu, to znaczy adres e-mail oraz ustanowiony przez Ciebie identyfikator, a także imię, nazwisko, adres i nr telefonu;

 2. Marketing naszych usług:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail;

 3. Wysyłanie przez Nas na podany, przez Ciebie adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  Zakres danych: Imię, nazwisko, adres dostawy , adres e-mail nr telefonu;

 4. Statystyczne, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora:
  Podstawa prawna przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Zakres danych: Dane osobowe podane przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące aktywności w Serwisie.

   

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. podmiotom przetwarzającym jest Administrator lub osoba wyznaczona przez administratora
  Administrator przetwarza twoje dane osobowy wyłącznie w celu realizacji zamówienia Twoje dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Świadczą oni dla Administratora w szczególności usługę hostingu, wyświetlanie powiadomień web push, analizy ruchu w Serwisie, analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.
  Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). . W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany powyżej.

 2. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;


 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 2. prawo dostępu do treści swoich danych;

 3. prawo do sprostowania swoich danych;

 4. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania: Żądanie usunięcia wszystkich danych będzie traktowane jak żądanie usunięcia Twojego Konta. Masz prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyłeś, jak również żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

 7. przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie danych w celu zarejestrowania w Serwisie jest niezbędne do posiadania Konta. Konsekwencją odmowy podania danych lub podania nieprawidłowych danych w związku z rejestracją w Serwisie będzie brak możliwości założenia Konta.

 REGULAMIN
 
Poniższy regulamin dotyczy sklepu dostępnego pod adresem www.sklep.maxbud.biz.
Za każdym razem gdy mowa  o sprzedawcy rozumie się Zakład Ogólnobudowlany Maxbud s.j Krzysztof Szychowski i s-ka Nip 5860017706 Regon 002855237 z siedzibą w Reda 84-240 ul. Wejherowska 45a
Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.sklep.mazbud.biz działa na serwerze firmy netax a właścicielem sklepu jest Z.O.B. MAXBUD s.j K. Szychowski i s-ka z siedzibą w Redzie 84-240 Ul. Wejherowska 45A Nip 5860017706 Regon 002855237

Zamówienia złożone w wyżej wymieniem sklepie za pośrednictwem internetu są akceptowane i realizowane są przez firmę Z.O.B. MAXBUD s.j K. Szychowski i s-ka.

Składając zamówienie w wyżej wymiennym sklepie klient zgadza się na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna/sprzedaży ,wystawienia dokumentu sprzedaży i dostarczenie zamówienie do klient na wykazany przez niego adres, oraz dostarczenia klientowi informacji o produkcie statusie zamówienie i dodatkowych informacji związanych z działalnością sklepu.
 
Klient składając zmówienie przyjmuje również do wiadomości i zgadza się iż prezentowane zdjęcia próbek kolorów i produktów mogą nieznacznie różnic odcieniem od gotowych produktów.
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania
 
W celu złożenia zamówienia w w/w sklepie klient nie musi zakładać konta w naszym sklepie ani logować się w sklepie.
W celu złożenia zamówienie klient musi podać swoje dane personalne, sposób płatności i sposób odbioru zamówienia i jeśli zamówienie ma być wysłane wskazać prawidłowy adres odbioru zamówienie oraz podać numer kontaktowy w celu doręczenia zamówienie przez firmę transportową. Wszystkie wymagane pola w formularzu składania zamówienie powinny być wypełnione, w celu realizacji zamówienia.
 
Podane dane nie będą wykorzystane w żaden inny sposób niż tylko w celu realizacji zamówienia.
 
Użytkować w/w sklep oraz składać zamówienia można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu ,pomijając okres wtórym serwis/sklep internetowy jest off line z przyczyn technicznych lub zdążeń losowych niezależnych od właściciela serwisu.
 
Zamówienia są realizowane od 1 do 3 dni roboczych, przez dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych.
 
Korekty do zamówienie można wprowadzać przez kontakt z obsługa sklepu drogą mailową lub telefonicznie , jednak nie później niż zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 
Zmówienie zostaje przekazane do realizacji wciągu 4 godzin jeśli zamówienie zostanie złażone w dni powszednie do godziny 12 00, w innym przypadku zamówienie zostanie przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.
 
Zamówienia zostaje uznane za złożone po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól potrzebnych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, po tym procesie klient dostaje wiadomość drogą elektroniczną z numerem zamówienie i jego statusem . Ta wiadomość jest potwierdzeniem złożenia zamówienie w przypadku jej braku wciągu 4 godzin od złożenia zamówienia należy się skontaktować z obsługą sklepu lub biurem sprzedaży.

Ceny widoczne w sklepie są cenami PLN brutto
Przedpłatę można uiścić na konto: 07 8350 0004 0004 5704 2000 0010 Zapłatę za przesyłkę płatna "przy odbiorze" uiszcza się spedytorowi przy odbiorze towaru.
 
Przy odbiorze zamówienie poprzez firmę kurierską należy sprawdzić czy opakowanie zamówienia nie nosi wyraźnych śladów uszkodzeń , jeśli taki istnieją należy je zgłosić natychmiast kierowcy i spisać protokół szkody.
 
Po odbiorze paczki należy ją bezzwłocznie otworzyć i sprawdzić czy żaden element zmówienia nie został uszkodzony w transporcie i czy wszystkie elementy zamówienie są zgodne z specyfikacją zamówienia.
 
W celu wystawienia faktury, prosimy o podanie wszystkich wymaganych danych osobowych. Aby otrzymać paragon prosimy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
 
W przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż dane do faktury prosimy o wypełnienie dodatkowych pól formularza.
 
Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia wady w obecności kierowcy. Nieznaczne różnice w kolorystyce odcieniu i fakturze produktu z jego zdjęciem w serwisie sklepu nie mogą być podstawą reklamacji złożonego zamówienia.
 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego
 
Niektóre produkty taki jak parapety i obróbki zamawiane przez klienta są produkowane na dokładny wymiar pod konkretne zamówienie potwierdzony przez osobę zamawiającą, Uniemożliwia to dalszą odsprzedaż lub inne wykorzystanie produktów przez Producenta co powoduje iż niepodlegającą zwrotowi.
 
Zwrot towaru do sprzedawcy oraz zwrot pieniędzy za towary produkowane pod zamówienie klienta mogą zostać uwzględnione, jeżeli zamówienie złożone różni się od zamówienia zrealizowanego.
 
 
Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie nie identyfikujemy się ich zwartością i nie mamy wpływu na ich treść.
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).